Jedna z nejkrásnějších modliteb – prostá a pokorná❤️

„Pane, ať jsi stéblo trávy,
nebo obyčejný list,
prosím, dej ať aspoň trochu umím
ve Tvých vzkazech číst.

Prosím, dej ať řeči stromů
aspoň trochu rozumím,
ať vědí, že se učím
a že nic neumím.

Dej ať zlomím svoji pýchu,
dej mi hledat pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi,
ať pohlédnu nahoru.

Ať mi stačí dohlédnout na obzor,
který jsi mi dal,
ať se smířím se vším,
co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokojně,
co změnit nemám sil,
odvahu, abych to, nač stačím,
na tomhle světě pozměnil.

A také prostý rozum,
který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá
a co se změnit dá.“

https://www.youtube.com/watch?v=KqOOXTd1vMg