OLYMPUS DIGITAL CAMERAJmenuji se Jana Látalová, jsem vdaná, s manželem Jirkou žijeme na vesnici a vychováváme tři dcery. K mým koníčkům patří včelaření, pěstování květin, procházky v přírodě, lyžování. Volné chvíle věnuji péči o dům, zahradu a poslední roky i malování. Inspiraci nalézám všude kolem sebe a velmi často mi obrazy přicházejí při četbě knih. Začínala jsem malbou olejovými pastely a nechala se inspirovat malíři z období impresionismu. Po dvou letech jsem se odvážila vzít do rukou štětce a malovat olejovými barvami na plátno. Je mi velkým potěšením se o mé kroky s Vámi podělit, což mne vedlo ke vzniku i těchto stránek. A co mi přináší malování?

 • Nabíjí mě pozitivní energií a dodává radost
  z rozvoje mé vlastní ženské tvořivosti
 • Podporuje mou trpělivost, pochopení a cit
  pro skutečnou krásu
 • Naučilo mne vážit si více sebe samé a tím
  i druhých lidí
 • Poznávám, že spojením moudrosti a krásy se dostává do pohybu síla, která se může dotknout
  a probudit lidské srdce
 • Cítím vlastní naplnění a seberealizaci skrze sebe sama
 • Mám sílu lépe zvládnout obtížné životní zkoušky
 • Rozvíjím se jako osobnost a otevírám dveře
  do nových prostor na cestě zvané „Život“
 • Zvětšil se můj obdiv, pokora a úcta k jakémukoli výtvarnému a uměleckému projevu napříč věky
 • Znovunalézám pocit prosté dětské radosti
  ze života a společného sdílení
 • Uvědomuji si vzájemné propojení našeho mikrokosmu s makrokosmem
 • Zvýšil se můj cit pro Zemi – jako úžasného chrámu
Od roku 2009 do 2013 jsem byla žákyní Mgr.art. Adélky Janské v ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci, která odborně podpořila mou vlastní cestu. Děkuji velmi za toto setkání, které přineslo nový směr v mém životě.
Jana Látalová
Láska není to, co chceš, Láska je to, co jsi Ty. Pokud myslíš, že Láska je to, co chceš, půjdeš a budeš ji hledat všude kolem. Jestli ale myslíš, že Láska jsi Ty, půjdeš a budeš ji rozdávat svou přítomností všude kolem. Ten druhý přístup způsobí, že najdeš to, co bys hledáním lásky nikdy nenašel….
N.D.Walsch: Hovory s Bohem
Může vás milovat celý svět a přesto vás tato láska neučiní šťastnými. Šťastní budete teprve tehdy, když začnete sdílet lásku, kterou máte ve svém nitru. To je láska, která dokáže zázraky, která všechno mění.
Eckhart Tolle