Archív po měsících: Prosinec 2015

Za mistrem Farinem, veleknězem řádu světla, jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak má naložit se svým životem. Mistru pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se mizerně. Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz a v klidu dopil svůj čaj. Po dlouhých minutách se poutník trochu uvolnil a v místnosti se konečně rozhostil dostatečný klid pro Farinův dotaz “Co ti chybí bratře?”

Čtěte dále

Afirmace, neboli pozitivní tvrzení, jsou již několik let každodenní součástí  mého života a pomáhají mi změnit nastavení mojí mysli. Poslední dobou jsem si velmi oblíbila inspirační afirmační kartičky „Dokážu to“ od Louise L. Hay.

Čtěte dále