Aktuálně
Malba rodového stromu

Malba rodového stromu

Inspirací nám je STROM a jeho dokonalá forma daná Stvořitelem. Již v jeho semeni je obsažena veš[...]
Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Přítomný okamžik je tady a teď.[...]
Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Ponoření do barev a kompozice obrazu přináší radost a klid.[...]
Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Malba aktivuje pravou hemisféru mozku a to nás harmonizuje.[...]
Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Léčivé malování v Art studiu Šantovka

Tvořím a tedy jsem...[...]
Květ života

Květ života

TŘI SLOVA Z VESMÍRNÉHO ZÁKONA

     „Anastasie, znáš ta tři slova z vesmírného zákona, o nichž se zmiňoval tmavovlasý mladík, slova, která stanovují předurčení každého člověka a lidstva celkově?“

     „Ano, Vladimíre, znám tato slova, definují úkol, jenž stojí před lidstvem.“

     „Mohla bys mi je říct?“

     „Ano.“

     „Tak to udělej.“

Anastasia se postavila, a pečlivě vyslovujíc každé písmeno, pronesla:

„ZDOKONALOVAT ŽIVOTNÍ PROSTOR.“

     „A to je celé?“ zklamaně jsem se zeptal.

     „Ano.“

     „Upřímně řečeno jsem si myslel, že jsou to nějaká neobyčejná, magická slova.“

    „Však to jsou neobyčejná a magická slova z vesmírného zákona. Jsou to nejdůležitější slova ze všech Božích programů. S jejich pomocí lze určit význam pro vesmír jak jednotlivce, tak i lidstva celkově. S jejich pomocí lze určit prospěšnost či škodlivost pozemských zákonů, které vytváří lidé.

Zdokonalovat životní prostor znamená zdokonalovat sebe.

Všechno existující ve vesmíru a na Zemi je společný životní prostor, v němž vše přebývá ve vzájemném spojení, a uprostřed toho je člověk.

Zdokonalovat životní prostor znamená rodit a vychovávat dokonalejší děti, než jsi sám.  Každá generace by měla být dokonalejší než ta předchozí. Proto by otcové měli poskytnout svým dětem dokonalejší prostor pro život.

Člověk, jenž zdokonaluje životní prostor, zdokonaluje vlastní mysl. Dokonalý prostor pro život zrychluje a zušlechťuje lidskou mysl.

Člověk, který zdokonaluje životní prostor poznává nesmrtelnost.

Člověk, který zdokonaluje životní prostor, proměňuje Zem v nejdokonalejší planetu ve vesmíru.

Dokonalost Země umožňuje a pomáhá člověku zdokonalovat jiné vesmírné planety.

Dokonalost vesmíru umožňuje a pomáhá člověku tvořit nové světy.

Kde je kraj vesmíru? Co budu dělat, až k němu přijdu? Když všechno sebou zaplním, stvořím pomyšlené? zeptal se člověk Původních pramenů Boha. A Bůh svému synovi odpověděl:

„Můj synu, vesmír představuje mysl, z ní se zrodila touha, částečně je viditelná ve hmotě. Když se přiblížíš ke kraji všeho, nový začátek a pokračování otevře tvá mysl. Z ničeho vznikne tvé nové překrásné zrození, které bude odrážet snažení, duši i touhu tvou. Můj synu, jsi nekonečný! Věčný! V tobě jsou tvé tvořící touhy.“

Zdroj: Vladimír Merge v knize ANASTA, desátý díl ze série Zvonící cedry Ruska

A_matcino srdce