OBRAZ STROMU A SYMBOL RODU

Strom je dokonalá forma daná Stvořitelem. Již v jeho semeni je obsažena veškerá informace o podobě, růstu i plodech. Je naprosto v souladu s místem, okolím, rytmem přírody, pevně ukotven kořeny v zemi. Koruna roste vzhůru, listy přijímají světlo, přetváří je a pohybem mízy vyživují strom i s kořeny. Je to úžasný přírodní proces cyklicky se opakující celé věky. Již pohled na zdravý strom s mohutnou korunou a silnými kořeny dává tušit pevný růst a zdravé plody.

Podobu můžeme přenést na lidský rod. Zdraví i sílu čerpáme ze zdravého základu rodu. Zkušenosti, dary a talenty jednotlivých členů rodiny jsou pevně zapsány v krvi a DNA každé buňky. Velké množství informací zde uložených je potřebnou výbavou pro celý náš život na Zemi. Každá buňka těla tedy přesně ví, co je jejím úkolem. Vše potřebné je uloženo v naší duši před narozením.

Vliv rodinné výchovy a společnosti pak máme v sobě zapsány v podobě vzorců, které často automaticky přebíráme po řadu generací. V průběhu života jsme vyzýváni vzorce měnit i opouštět. Přicházejí lekce a zkoušejí, nakolik umíme převzít život do svých rukou. Učí nás vidět širší souvislosti, porozumět strukturám života a Vyšším zákonům. Pochopit strom svého rodu, propojit se s našimi kořeny, pročistit bolavé zápisy a objevit při malbě nezměrný tvořivý potenciál je naším společným záměrem a jednou z mnoha cest, jak prozřít a přinést radost i světlo do každodenního života.        S láskou Jana a Táňa

Pozvánka RS - květen 2018

Uzdravujeme vztahy malbou rodového stromu.

Kurz vznikl inspirací po přečtení knih ruského spisovatele Vladimíra Megreho. Autor předává hlubokou moudrost citlivé a vnímavé ženy jménem Anastasia ze Sibiře, která přináší lidstvu silná poselství k uvědomění si a poznání sebe samých. Malba stromu svého rodu nabízí tvořivou cestu, jak se v obraze spojit s moudrostí života, kterou knihy přenášejí. Již čtvrtým rokem s láskou a citlivě vedeme zájemce k pochopení své současné životní situace.

Je určen těm z vás,

– kteří cítíte nerovnováhu ve vztazích, ať v partnerství, původní rodině, práci

– kterým se v životě opakují témata, která neumíte vyřešit a zvládnout

– kteří si nesete z původních rodin pocit zranění, hněvu, neodpuštění

– kteří chcete pochopit tabu a bolavá témata rodu

– kteří stojíte před životní změnou, hledáte oporu, podporu a energii

– kteří chcete zažít radost a překvapit nejen sebe svou přirozenou tvořivostí

 

Kurz Malby rodového stromu v nás nastartuje chuť a odvahu žít život podle svých představ. 

                                            
img_2558

Každá žena, která uzdraví samu sebe, pomůže uzdravit rodovou linii žen, co přišly před ní a které přijdou po ní.
~ Christiane Northrup

Náš lidský život je v mnoha směrech velmi podobný – rodina – škola – práce – přátelé – zájmy … Životními lekcemi však mnozí z nás prochází nevědomě, bez pochopení smyslu a širších souvislostí. Naříkáme si často na nespravedlnost světa a každodenní reality, procházíme krizemi, jsme smutní na duši, léčíme své nemocné tělo…  Právě  prožívaná bolest zkouší naši odolnost… Mnohdy se cítíme být vláčeni a zacykleni v opakujících se životních situacích. Přejeme si změnu, nevíme však odkud a hlavě jak rozmotávat nit naší životní dráhy…

          Hledáme vedení a pomoc všude kolem sebe, mezi přáteli, v knihách, na seminářích, mnohé jsme již prožili a vyzkoušeli v praxi, přesto se stále nemůžeme hnout z místa. Také jsme unaveni z vyčerpávající  „hry“ v zaměstnání, s partnerem, rodiči a dětmi. Cesta je mnohdy velmi náročná a fyzické tělo nám dává varovné signály, že něco není v pořádku s naším zdravím. My jsme však často příliš ponořeni do každodenních povinností, nedovolíme si zastavit se a prohlédnout iluze a dávno zažité vzorce z rodu. Naše jediné řešení vedlo k uzavření se, necítit, nevidět a neslyšet co se po nás chce. Doslova uzavřeme svoje srdce před opakující se bolestí, kterou jsme si již tolikrát prošli a nechceme více. Uzavření se projeví v myšlenkové rovině asi takto:

           „Ještě to musím vydržet…, jsem přece hodná holka…, statečný kluk nebrečí…, co by na to řekli sousedi…, nemohu si dovolit říkat nahlas co cítím…“

Chceš-li dát do pořádku zemi, musíš dát nejprve do pořádku provincie. Chceš -li dát do pořádku provincie, musíš dát nejprve do pořádku města. Chceš -li dát do pořádku města, musíš dát nejprve do pořádku rodiny.

Chceš -li dát do pořádku rodiny, musíš dát nejprve do pořádku svou vlastní rodinu. Chceš -li dát do pořádku svou vlastní rodinu, musíš dát nejprve do pořádku sám sám sebe.                                                                                                                                                                                                           Čínská moudrost                                                                

                    Uzdravení vztahů malbou rodového stromu je hravě tvořivá cesta. Společně vyjdeme ze slepé životní uličky a pomocí malby lépe uvidíme lana, kterými sami sebe spoutáváme. Ucítíme sílu rodu, jehož vzorce jsme pevnou součástí. Naučíme se vnímat sebe z jiné reality – reality plného přijetí sebe samých. S pochopením malby a přijetím zodpovědnosti pocítíme úlevu i svoji vlastní sílu, kterou máme stále k dispozici pro život. Vše je uloženo v jemné esenci naší Duše – samé podstaty našeho bytí.  Naším cílem je objevit svoji podstatu, skryté vlohy a talenty. S pochopením každého člena našeho stromu a svých kořenů  se otevřou i naše oči a srdce tajemství rodu.  Uvidíme a procítíme velmi jasně okolnosti, ve kterých žili naši rodiče a prarodiče. Jsme součástí a současně i vrcholem pyramidy rodu, kterou si barevně namalujeme na velký formát a s ještě větší pokorou společně procítíme. Není jiné cesty než uviděné přijmout a odpustit.

          Malba rodového stromu je založena na podpoře naší intuice, kdy plně zapojíme pravou hemisféru mozku a přenecháme důvěru vlastní ruce, která si sama volí barvy a tvary při automatické malbě rodového stromu. Ctíme pouze řád jednotlivých kořenů a s láskou malujeme. Není třeba žádné zvláštní předchozí znalosti o rodu nebo malbě. Pomůžeme Vám najít dlouho hledaný klíč ke své vlastní duši a vydáme se na cestu k harmonii a vnitřní rovnováze. Cesta z hlavy do srdce sice měří jen 30 cm, přesto mnohým zabere celý život.

           Kurz malby rodového stromu probíhá formou tří setkání a každé nám umožní pochopit skryté příčiny našich problémů. Tyto se zrcadlí v životě ve vztazích, v práci i nemoci a často pramení z veliké hloubky. Citlivé vedení a otevřenost skupiny pomohou uvědomit si tyto energetické bloky a naučit se s nimi pracovat. Zjistíme, že cesta pochopení, přijetí a soucitu nám dodá vnitřní sílu, odvahu a postupně i rovnováhu. Podpoří nás v otevřené komunikaci, schopnosti říkat si pravdu a dokázat se za sebe postavit. Poznáme rod v jasnějším světle a z jiného úhlu pohledu uvidíme i dary a výzvy, abychom začali žít život podle svých představ. Společně projdeme tvořivou cestu hlubokého poznání sebe samých.

 Malbou Vás s jemností a láskou provede Jana Látalová a Taťána Ságlová.

“V Africe se říká, že když jeden člověk onemocní, všichni jsou nemocní. Na vesnici nebo kmen se pohlíží jako na velký strom s tisíci větvemi. Je-li část této živé bytosti nemocná, je třeba znovu prozkoumat celý strom.”

Sobonfu Somé (učitelka a spisovatelka z Burkina Faso)

IMG_2555IMG_2535IMG_2541IMG_2565IMG_2559IMG_2563IMG_2551

IMG_0917

IMG_0921IMG_0925

Než se dostanete na vrchol stromu a porozumíte pupenům a květům, budete muset jít hluboko ke kořenům, neboť tam je jejich tajemství. A čím hlouběji jdou kořeny, tím výše roste strom.

Nietzsche

IMG_0936

 

IMG_0938

Hledej v člověku strom – hluboké kořeny, pevný kmen a košatou korunu.       Japonské přísloví

V jakém směru Vám malba rodového stromu může být prospěšná?

  • Spojení logického a uměleckého přístupu nás povede k propojení levé a pravé mozkové hemisféry v procesu myšlení, tím i k hlubšímu spojení ženského a mužského nazírání světa. Jsme obojí a lépe tak porozumíme sami sobě.
  • Osvětlíme si symboliku stromu života. Kořeny představují naše předky a vše, co je za námi. Kmen značí přítomnost a nás samotné, kudy proudí síla v podobě mízy z kořenů. Koruna pak vydává své plody a znamená naši budoucnost, další pokolení rodu. Spolu si vytvoříme jeden harmonický celek – Strom našeho rodu.
  • Našemu probuzení mnohdy předchází velká bolest na tělesné a duševní úrovni. Půjdeme společně cestu k probuzení bez velké bolesti.
  • Načíme se hlídat své myšlenky a jejich obsah, uvědomíme si myšlenkové vzory rodu. Naučíme se odpouštět a přijímat lidi takové jací jsou bez posuzování.
  • Pochopíme princip bezpodmínečného přijetí sebe jako základ našeho šťastného života. Bez úcty k životu a sobě samému nemůžeme mít úctu ke komukoli jinému kolem nás. Jak uvnitř, tak vně.
  • Uvědomíme si moudrost a sílu přírody, která je v každém nerostu, rostlině i živočichu a to již od jeho zárodku. My jsme tohoto zázraku součástí.

Přivolávač deště (příběh)

V jedné vesnici dlouho nepršelo. Procesí ani modlitby nepomáhaly, nebe zůstávalo zavřené. V největší nouzi se vesnice obrátila na přivolávače deště. Přišel a požádal o chýši na kraji vsi a o chléb a vodu na pět dní. Pak poslal lidi za jejich každodenní prací. Čtvrtého dne pršelo. Lidé přicházeli s jásotem ze svých polí a pracovišť a sbíhali se před chýší, kde bydlel přivolávač deště, aby mu provolali slávu a zeptali se ho na tajemství přivolávání deště. Odpověděl jim: „Neumím přivolat déšť.“ „Ale prší přece, “ řekli lidé. Přivolávač deště jim to vysvětlil: „Když jsem přišel do vaší vesnice, viděl jsem nepořádek venku i uvnitř. Šel jsem do chýše a uvedl jsem do pořádku sám sebe. Když jsem byl v pořádku, dostali jste se do pořádku také vy; a když jste byli v pořádku, dostalo se do pořádku i okolní prostředí. A když bylo okolní prostředí v pořádku, začalo pršet.“

zdroj: Nossrat Peseschkian v knize Příběhy jako klíč k dětské duši

strom života 2

                                                                 Já, pravěký  STROM LIDSKÉHO RODU, teď takto pravím Vám:

„ Dejte si svobodu! Váš rod nohy Vám neváže, ale dodává Vám podporu.

Podporu na cestě Vašeho bytí. Tak, ať je radostná, vždyť slunce vždy na obloze svítí i když je za mraky.

 Za všechny, co před Vámi byli zde na Zemi, teď pozdrav Vám tlumočím.

Dál žijí ve Vás  a Vy jste tak s nimi. Těší se, že v srdci svém dál si je nesete.

Myslete na to, až jednou sami ze světa odcházet budete.

Tak pravím Vám i já, STROM VAŠEHO RODU.

Dnes dali jste mi podobu, přes Vás znovu jsem se narodil

a stal se součástí Vašeho přerodu.

Tak, milý člověče,  vykroč teď nanovo!

Už navždy neseš si v nohách sílu rodu.

TVŮJ ROD TI DĚKUJE. TAK, JAK TO DOVEDL,

VŽDYCKY TĚ MILOVAL. A MILOVAT BUDE!!

Napsala: Anetta Pantělejevová

Vědci dokázali, že rodová paměť existuje

Zkušenosti, které nasbírali předkové, ať už dobré nebo špatné, mají v sobě zakódovány i jejich potomci. Například jestli otec tonul, bude se jeho syn panicky bát vody. Syn jeho syna také. Atakdále.

Jinými slovy, potomci dědí „data“, která ukládali jejich předkové, tedy rodovou paměť. Fantazie? Nikoli. To, že tento fenomén existuje, nyní potvrdili biologové z Yerkes National Primate Research Center při Emory University v Atlantě.

Kerry Ressler a Brian Dias provedli unikátní experiment, který popsali v magazínu Nature Neuroscience. Samce myší vypustili na plochu, do níž byl zaveden proud. Ten v pravidelných intervalech pouštěli, což myši bolelo a snažily se utéct. Elektrické šoky do tlapek provázela vždy vůně ptačí třešně, konkrétně její hlavní složka, acetofenon. Po četných pokusech je přestali mučit bolestí a do prostoru pouštěli pouze vůni. Když ji myši ucítily, snažily se před ní prchnout.

To nejzajímavější se stalo v následující etapě. Myši, které se účastnily experimentu, měly potomky. Ty rány proudem nedostávaly a nebyly ani vystaveny účinkům acetofenonu. Když později tuto vůni ucítily, prchaly před ní stejně jako jejich otcové. Stejným způsobem se chovala i další generace myšat.

Fenomén rodové paměti byl až dosud vnímán jako z říše sci-fi  a soudilo se, že nemá žádný vědecký základ. Teď se zjistilo, že traumatizující informace mění aktivitu genů chemickou modifikací DNA a tyto změny se předávají od otců na syny a vnuky.

Zdroj: kp.ru

Kdo odmítá své rodiče, může předávat jen málo. Kdo si od svých rodičů nic nebere, má jen málo co předávat. Nepřijetím svého rodiče zůstává člověk nedospělým, nezralým.
Od rodičů se můžeme plně odpoutat a stát se dospělými jedině tehdy, když je přijmeme – takové jací jsou, přestaneme od nich žádat, čeho se nám nedostalo a trestat je podvědomě tím, že sami vedeme neuspokojivý život. Je třeba přijmout to, co nám rodiče dali, a smířit se s tím, co nám nedali, přijmout zodpovědnost za sebe sama a naplnění svých potřeb. Nepřijetí navíc plodí nepřijetí. Kdo nepřijal svého rodiče, nepřijímá cele sám sebe, nedovede plně přijmout ani své dítě a v budoucnu pravděpodobně bude rovněž svým dítětem zavržen.”

B.Hellinger

Postřehy účastníků malby rodového stromu:

Ahoj Jani,

fotečky jsem Ti už poslala. Ale nedá mi to nepřipojit ještě radostný příběh …

V neděli 12.června 2016 v 1.46 mezi nás vykoukla naše hvězdička Stelinka. :-) Správně jsi odhadovala, když jsme se tehdy potkaly a pozvala jsi mě na džusíka, že to bude silná žena – hybatelka a má jasný důvod svého příchodu. :-) Mám za sebou nejjednodušší a nejpřirozenější porod – domácí :-) Stelinka si to dokázala všechno tak krásně zorganizovat, že tady zrovna byla s námi i moje maminka a rázem se uzdravilo tolik věcí. Maminka odjela dneska, takže jsme se měli jako v bavlnce.
Takové pročištění a posílení ženské rodové linie. 
A já cítím skutečnou hlubokou úctu k životu a všem prožitkům, kterými nás vesmír vede.
Děkuji Ti, Jani, za tu cestu, kterou jsme spolu ušly na rodovém stromu.
S velkou vděčností přeji i Tobě šťastné a radostné dny.
Hanka

 

Dobrý den,
dovolte mi, abych Vám při této příležitosti poděkovala za to, že jste „vyslyšely volání“ a začaly pořádat společně tyto kurzy. Věřím, že každému, komu přijdou do cesty, jsou přínosem – právě v ten daný okamžik každého nasměrují tam, kam je potřeba.
Pro mě osobně v době kurzu přišlo velké potvrzení toho, že ve svých životech „ladíme“ protiklady; že každý dostane partnera pro tuto „hru“ a pokud přestane bojovat, ale přijme, že to ten druhý může mít jinak než on, tak se tímto vše doladí, posune, zmírní a postupně třeba i vymizí to obtěžující ze života…
Další velké poznání bylo, že síla k životu, která v našem rodu tolik chyběla a citelně i teď vnímám, že jsme se spíše snažili přežít, že tato síla přijde od mého partnera. Takže nyní je na mě, abych se dostatečně otevřela a nebála se tuto sílu přijmout, nebála se zranění láskou a posunula náš rod zas o kousek dál, pro sebe a tím i pro budoucí generace .
S tím souvisí i krásné poznání a uvědomění, že jsem vděčná za to, kde jsem v našem rodu „umístěná“ a vděčnost rodičům, za to že mi dali život.
Mimo uvědomění, která ke mě přichází doslova odevšad, děkuji také za kartičky, které se postupně staly mým pomocníkem a vždy, když cítím potřebu, tak je použiji.
Máte můj obdiv a podporu a věřím, že i já, se zvyšující se osobní svobodou a přicházející sílou k životu, uskutečním své sny a budu moci přispět svým dílem a posláním ke zlepšení našich životů.
Moc děkuji a přeji Vám oběma krásnou „cestu“.
Alena Rajnochová

 

Nejdříve ze všeho musím poděkovat, vesmíru, náhodě, nebo jak to nazvat. Jsem moc ráda, že jsem se jednoho dne úplnou náhodou ocitla v Kavárně u kočky a jen tak mimochodem se dozvěděla o Malbě rodového stromu a i přes různé překážky se nakonec na kurz dostala. Že jsem si úžasně „sedla“ ve skupině i s lektorkami. Moc ráda bych se s těmito ženami setkala třeba za měsíc, v době adventní a sdílela, kam nás společná energie a energie rodu posunula, co jsme všechno zvládly, a já věřím, že se spousta věcí změnila, protože dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. A ačkoli by člověk občas rád skočil do vyjetých kolejí, už to nějak nejde. Když jednou pocítí alternativu, možná dokáže nějakou dobu předstírat. Ale pokud přišel s otevřeným srdcem, a nasál tuhle atmosféru, nepůjde to.

Nejdůležitější, jak teď s odstupem pozoruji, je pro mě cítit sebe samu a svou ženskou sílu. Je to bezva, protože vím, že nejsem sama. Cítím, když něco říkám, sílu těch žen za mnou a mnozí už vnímají, že je něco jinak…. V mnohém mám ještě mezery a určitě si strom nakreslím znovu 😉 Ráda bych doplnila bílá místa, vyslechla i další členy rodiny. A i kdybychom nemluvili vůbec o rodu, maximálně si užiju pohodu, která plyne ze sdílení různých zážitků, které si navzájem sdělíme.

Nejtěžší a nejnáročnější je, si uvědomit, že spokojenost a radost přichází zevnitř! Skoncovat s tím čekáním a vyhlížením, někoho, kdo přijde a „spasí“ mě, že nastolí řád a ukáže mi cestu. Skoncovat s negativními rozhovory, které se tak snadno vedou, hodnocením okolí a rozumováním, co kdo by měl a neměl. Skoncovat s tím, ačkoli to může znamenat, že dojde k nedorozumění, že se někteří lidé budou zlobit a odkloní se. Věřit že ti, kteří jsou mi blízcí budou vnímat jiné vibrace a naladí se na ně se mnou.

Moc děkuji Janě a Táně za jejich empatii, za to jaké vždy vytvoří úžasné prostředí, co dokážou ostatním dát, jak je vnímají a jak citlivě přistupují ke každému a ať jejich projekty vzkvétají  :-)

Pro další účastníky kurzu bych chtěla vzkázat. Ať do toho jdou s otevřeným srdcem, otevřenou myslí, a ať si to užívají.  Děkuji, JANA z Loštic

 

Kurz malby rodového stromu mi pomohl podívat se na svou rodinu a to, kde mám své kořeny v širších souvislostech. Otevřel mi témata, o kterých jsem nevěděla, že bych je měla a mohla vyřešit, a pomohl mi najít chuť a odvahu kontaktovat příbuzné, které jsem v některých případech ani nikdy neviděla. Nesmírně mě obohatilo uvědomění si toho, kolika předkům vděčím za to, kde a kdo jsem dnes já. Udály se určité těžko popsatelné změny ve mně i v celé mojí rodině. Těch několik setkání v rámci kurzu vnímám jako vlídné nastartování určité osobní cesty labyrintem vztahů minulých i současných a myslím, že další témata a otázky, které každému osobně přijdou, už by se ani do kurzu nevešly – každý má ve svých rukou jít dál s touto nádhernou inspirací.

Adéla z Olomouce

 

Ke konci těhotenství (podzim 2014) jsem absolvovala kurz „Uzdravujeme vztahy malbou rodového stromu“, kde jsme se malbou napojovali na své předky. Zde jsem zjistila, že mé zdravotní problémy pochází z otcovi strany, kde bylo potřeba léčit mužskou linii. Vyvstaly zde převážně jejich problémy s játry a ledvinami a samozřejmě „nešťastný“ způsob života. Jelikož s těmito problémy se potýkám i já, bylo jasné, že musíme toto zastavit. Jako vyvolený se jevil poslední mužský potomek (zatím v bříšku) – Mareček.

A co jsme po jeho narození zjistili! Ne náhodou nezdědil krevní skupinu ani po mně ani po manželovi (což doktoři nemohli rozchodit), ale po mém otci a dokonce i barvu očí má jeho a určitě ne náhodou musel hned na začátku života absolvovat transfúzi krve. Tak doufáme, že naše linie se díky Marečkovi opět uzdraví.

Mareček je naše nová šance….dlouho visel obraz rodového stromu u nás na stěně, nedávno spadl, tak už jsem ho uschovala. Malba rodového stromu mi přinesla spoustu krásných zážitků, emocí, odpovědi na mé otázky a také nové přátele a ne náhodou jsem ho absolvovala v době, kdy to bylo potřeba (před porodem). Nic není náhoda a život je jen cesta…..krásná……Každopádně všem doporučuji a už se těším na další kurzy!

Zdravím všechny, s láskou Soňa

 

Účast na kurzu malby Rodového stromu mi nastartovala zcela jiný život – vnější i vnitřní. Začala jsem sama organizovat různá setkání. Prožívám, díky tomu, opravdovou radost a nadšení – jak říká Jana: „Každá buňka v mém těle „hoří“ nadšením.“  Nejdůležitější je pro mě stálý pocit pevného bodu uvnitř sebe sama. Přicházejí různé situace, někdy se mi nepovede, rozmotat komunikační uzlík v rovině, ve které by to bylo léčivé a přínosné. Nicméně, stále uvnitř sebe cítím sílu a klid, na to, abych to zvládla. Vím už, že vše plyne – co se stalo, je pryč a co přijde, ještě není. Takže vnímám tady a teď, s pokorou k rodové energii, s láskou vnímám sílu a podporu své ženské linie. Moc ráda bych více rozvinula vztahy mezi muži a ženami v rámci Rodového stromu.

Janě i Táně moc děkuji za jejich láskyplnost, otevřenost, harmonii, lidskost.

JANA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 


Aktuální akce

Všechny termíny setkání najdete v kalendáři akcí.

There are no upcoming events at this time.

Foto

 

Zpětné vazby účastníků