Jin a jang je proslulý taoistický symbol.

Bývá zobrazován jako dvě do kruhu spojené „ryby“, černá a bílá, představující nerozlučné a nesměsitelné spojení mužského a ženského počátku. V „očích“ ryb, tedy v bodech umístěných na jednotlivých symbolech, vidíme odraz symbolu opačného: v mužském ženského, v ženském toho mužského. Je tak znázorněna jejich vzájemná přitažlivost; jedno bez druhého nemůže existovat. Symbolizuje však rovněž sjednocení a vzájemné doplňování nejrůznějších forem protikladů. Jin jang harmonizuje životní prostor, přináší blahobyt a štěstí. Je universálním talismanem zdraví, vnitřní rovnováhy, harmonických vztahů mezi mužem a ženou. Hodí se k urovnání jakéhokoli konfliktu.

 

Jin a jang 1