Když se spojí pro život muž vyvrácený z kořenů se ženou, která je na tom podobně jako on, nemůže jí on být oporou k tomu, aby v jejich vztahu zakořenila s důvěrou a mohla roztáhnout svá křídla, která budou povznášet je oba…

měli bychom pamatovat na to, že jen stromy se zdravými kořeny dávají dobré plody.
A když chceme léčit svůj život dříve nebo později se budeme muset podívat na to, jaké kořeny máme a proč máme svázaná nebo kolikrát zcela zlámaná křídla.

Silný vztah není o tom, že jeden táhne druhého nahoru, nebo za sebou a nebo že druhý dokonce táhne partnera dolů. Vztahujeme se k sobě navzájem skrz zájem o to, kým skutečně jsme.

Muž poskytuje ženě oporu pro to, aby mohla roztáhnout nejenom nohy pro zplození dětí, ale hlavně svá silná a krásná křídla díky nimž pak oba dva stoupají vzhůru. Společně.

Nefunkční vztahy mívají společné to, že ženy v nich nemohou naplno důvěřovat a opírat se o muže a mužům chybí zdravé kořeny, které by jim pomáhaly stát nohama pevně na zemi.
Často tito muži volí mnoho berliček, které jim mají nahradit zdravé kořeny – pití, sex, drogy…- a ženy místo, aby se mohly o muže opřít začnou ho samy podpírat…

Že to nakonec zlomí oba, není žádné překvapení.

Ženy jsou silné, říká se, že ženská vydrží víc než člověk, ale za jakou cenu?!

Ženy, které podpírají své zlomené muže vysychají. Tvrdnou jim rysy. Mají hluboké vrásky ve tváři.

Protože jim chybí kořeny důvěry, kterými vrostly do svých mužů, kterým zase chybí spojení s rodem a se zemí. Blahodárná životní síla, míza Stvoření a tvoření neproudí.

Žena vadne a usychá.
A muž mění své berličky a potom i ženušky.

S planou nadějí, že s novou ženou vzlétne do oblak. Kolikrát se ale jen zopakuje stejný příběh. A ze šťavnaté broskvičky se stane vyschlá a zakyslá ženská. A tak pořád dokola, dokud se nerozhodneme z toho začarovaného a bludného kruhu vystoupit. Uzdravit se. Pozdravit své démony ukryté v kořenech našich rodných Stromů.

Jen tak do sebe vrosteme.
A společně budeme silní tak, že žádná bouře života nás nezlomí.

Ach ano, kořeny a křídla! Potřebujeme obojí…protože se potřebujeme vzáJEMNĚ.

Buďme k sobě tedy jemní, protože jakékoliv násilí nás obírá o sílu.

A chlapci, kteří vyrostli v násilných rodinách se jen vzácně promění v silné dospělé muže, kteří na ramenou udrží svou ženu a s ní pak i jejich děti, plody jejich lásky. Mohou se snažit, ale bez uzdravených kořenů se budou hroutit a budou potřebovat berle.

Dívenky, které mají samy prohnilé kořeny důvěry, se nebudou moci hluboce propojit se svým mužem a bude pro ně složité svými křídly dávat pocit bezpečí svým budoucím dětem, protože jejich vlastní pocit bezpečí tak moc souvisí s péčí, které se jim dostalo v dětství.

To my jsme Stromy Života…
A záleží na nás zda budeme žít na téhle nádherné planetě zázraků v ráji nebo ji proměníme ve spálené a mrtvé peklo.

Už je čas.
Zakořenit.
Roztáhnout křídla.
Společně!

V naší Jednotě je Síla…

S láskou
M.
Zdroj: FB
Malba: Erika Wexler