Vystoupit z nekonečného kruhu utrpení bylo a stále je dalším významným krokem k posunu v lidském myšlení i konání.  Kristus nám přišel ukázat naši podstatu a pak „odešel“…

Musel odejít, abychom to cenné, co jsme chtěli vidět v něm, našli v SOBĚ. Kristus je ve všem, v každé krásné věci, zážitku, osobě, kterou vidíme venku, protože on vlastně nikdy opravdu neodešel, jen na sebe vzal jinou podobu.

V celé historii existuje více jeho PŘÍCHODŮ, ale jen jeden NÁVRAT.

Uvědomění si Jeho Přítomnosti v Nás a ve Všem stačí k tomu, abychom dokázali všechno změnit a začali tvořit s Láskou naší Novou Zem. Už se nemusíme křižovat, klanět se modlám a trpět za naše viny. Po staletí zamrzlé utrpení se trhá, láme a začíná hýbat. 

 

S Boží Milostí stačí opustit strachy a převzít zodpovědnost sami za sebe. Tak dojdeme k prozření, ve kterém již chyby neopakujeme. 

 

KRISTOVSKÉ JÁ se otevírá, KRISTOVSKÉ VĚDOMÍ je tu a šíří se mezi námi. Každý v sobě máme uprostřed hrudi KŘIŠŤÁLOVÉ SRDCE, které v sobě nese tu energii a čistotu.

 

Díky tomuto otevíráme v sobě svůj křišťálový aspekt, který je velmi jemný a citlivý, ale zároveň nám přináší povědomí o naší velké síle. 

 

Každý jednotlivec se stává paprskem SLUNCE – KRISTA, kterým skrze sebe prozařuje svoje okolí a tím zároveň i celý svět. 

 

V Lásce a Úctě ke Všemu a Všem

Renata

 

Renata Xanté Reindlová

renreika.simplesite.com