Ty, jež svou sílu
ni hodnotu nevidíš,
uvědom si toto…

Kdo malým se vidí,
malým i zůstane…

Kdo slabým se sobě zdá,
slabým i zůstane…

Kdo bezcenným se sobě zdá,
bezcenným i zůstane…

Kdo změnit to chce,
v sobě povstane…

Kdo sílu svou v sobě spatří,
ten do nebes vyroste
neb síla Tvá je veliká
jako Život samotný…

Kdo silným se cítí,
pak velikost i cenu svou navýší tak,
jako když pták vyletí do oblak…

Proto nahlédni do sebe,
do nitra svého,
do hlubiny, která v Tobě je
a zříš bohatství nezměrné…

Neboj se přijmout svou velikost,
byť říkali by Ti, že jsi malý…

Neboj se přijmout svou sílu,
byť říkali by Ti, že jsi slabý…

Neboj se přijmout svou cenu,
byť říkali by Ti, že jsi bezcenný…

Kdo malého v Tobě viděti chce,
kdo slabého v Tobě viděti chce,
kdo bezcennost v Tobě vidí,
ten cenu, sílu snaží se Tobě vzít,
by mohl ovládnout život Tvůj
i postoj v něm…
Tím manipuluje v životě lidi…

Kdo jsi…?

Kým pro sebe skutečně jsi…?

Jaká je Tvá cena…?

Jsi malý, slabý, bezcenný
či bytost probuzená…?

Volba je pouze a jenom Tvá…❤️

Azar

Zdroj FB Iva Azar Radulajová