Jestli chcete pomoct svým dětem a vnukům, musíte se zbavit všeho, co Vám brání v lásce.

 

Když se obracíte k Bohu, proste, aby se Vaše děti nikdy nezříkaly lásky, aby nikdy nepotlačovaly tento cit, aby ho nediskreditovaly. Proste, aby mohly zachovat cit lásky k Bohu, když se hroutí jejich život, touhy, osud. Modlete se, aby vždy a ve všem viděli Boží vůli a uměly odpouštět druhým i sobě. Abyste pomohli potomkům, je potřeba se zbavit minimálně 5 forem agrese vůči lásce:

1. Sebemenší nároky vůči rodičům počínaje dětstvím.
2. Vícekrát si projít všechny okamžiky urážek od milovaných blízkých lidí, odpustit jim, obzvláště v období pohlavního dospívání, první lásky, v období zakládání rodiny a příchodu dětí na svět.
3.Nespokojenost se sebou, sklíčenost, touha nežít. U žen tento program v první řadě zasahuje děti a vnuky. Odpustit sobě je často mnohem těžší než odpustit někomu jinému.
4. Veškerá lítost nad minulostí.
5. Jakýkoliv strach a obavy z budoucnosti.

Pokud jste se nějakého z těchto pěti momentů nezbavili, budete pracovat, ale výsledků prakticky nedosáhnete. Abychom mohli odpustit lidskému, je potřeba v sobě pocítit Božské a vycházet z něj, abychom v sobě pocítili Božské, je potřeba naučit se nezříkat se lásky, nepotlačovat ji a v každé situaci se starat především o zachování lásky, a až po tom o všechno ostatní.

Zdroj:  S.N.Lazarev: Diagnostika karmy 7