Narodila ses jako kterákoliv jiná Bytost. Umřeš jako kterákoliv jiná Bytost.


I když si stejná, tak zároveň stejná nejsi.
JSI TOTIŽ JEDINEČNÁ…

I když máš dvě nohy jako kterákoliv jiná Bytost,
nejdou Tvé nohy nikdy stejnou Cestou, jako nohy kohokoliv jiného.

I když máš dvě ruce jako kterákoliv jiná Bytost,
netvoří Tvé ruce nikdy stejné dílo, jako ruce kohokoliv jiného.

I když máš dvě uši jako kterákoliv jiná Bytost,
nejsou Tvé uši svědkem stejných příběhu, jako uši kohokoliv jiného.

I když máš jedny rty jako kterákoliv jiná Bytost,,
nejsou Tvé rty poslem stejných poselství, jako rty kohokoliv jiného.

I když máš mozek jako kterákoli jiná Bytost, není Tvůj mozek zdrojem božské inspirace stejně jako mozek kohokoliv jiného.

I když máš srdce jako kterákoliv jiná Bytost,
není Tvé srdce sídlem Lásky ke stejným lidem, jako srdce kohokoliv jiného.

Ten největší zázrak se stane, když dovolíš moudrému Vesmíru – Životu, aby vedl Tvé kroky tímto Životem.

Ten největší zázrak se stane, když dovolíš moudrému Vesmíru – Životu, aby vedl Tvé ruce v rytmu božského tvoření.

Ten největší zázrak se stane, když otevřeš své srdce a začneš naslouchat Životu samotnému bez bolesti a strachu.

Ten největší zázrak se stane, když si konečně vzpomeneš, ŽE JSI JEDINEČNÁ.

Ten největší zázrak se stane, když UVĚŘÍŠ V DŮLEŽITOST SVÉHO ŽIVOTA, SVÉHO POSLÁNÍ A SVÝCH DARŮ.

Protože ať už tomu věříš, nebo ne, JSI DŮLEŽITÁ. <3

Tak prosím… věř tomu i Ty. To je to nejlepší, co můžeš sobě i světu dát. <3

S Láskou Lenka

Zdroj: FB