Předkové ❤
Podívejte se, jak zajímavý je počet našich předků:


Rodiče: 2
Prarodiče: 4
Praprarodiče: 8
16
32
64
128
256
512
1024
2048

Celkem 11 generací, 4094 předků…
Tohle všechno za 300 let před tím, než jsme se narodili!
Zastav se na chvíli a přemýšlej!
Kde se tu vzali?
Kolik zápasů zažily?
Jak moc hladověli?
Kolik zažili válek?
Kolik jich přežilo?
Na druhou stranu, kolik lásky, síly, radosti a povzbuzení měli?
Kolik síly k přežití měl každý z nich v sobě,a proto jsme dnes tady, živí?
Existujeme jen díky všemu, čím si každý z nich prošel.
Tak se pokloňte a uctívejte své předky!
Buďme vděční všem našim předkům, že bez nich by každý z nás neměl štěstí prožít život.

~ Vera Lopez